ŠHM FITNESSCENTRUM MALINA

Jednorázový vstup 4€
Študenstký vstup (do 18r) 3€
Vstup v čase od 11:00-15:00 3,50€ pre členov klubu 3€
FUNKČNÁ ZÓNA 1 tréningová hodina s trénerom 5€
Klubový členský poplatok 15€ rok+ darček
Člen klubu jednorázový vstup 3,50€
Člen klubu neobmedzene vstupné na rok (432€) 36€ mesačne
212€ polročne
415€ ročne
Člen klubu neobmedzene vstupné na mesiac 46€
Člen klubu požičanie uteráku 0,4€
Tréningová jednotka s trénerom 10€ bez vstupu
Vypracovanie tréningového plánu 20€
Fit kurz na mesiac 64€ 2x týždenne v skupine
Kruhový trening na mesiac 96€ 3x týždenne v skupine
Požičanie uteráku nečlen 0,8€